contacto

Contacto


contacto
indicador

Programa de Magister en Lingüística Aplicada
Director: Dr. Daniel Pereira
E-mail: danielpereira@udec.cl

Programa de Doctorado en Lingüísitca
Directora: Dra. Paola Alarcón
E-mail: palarco@udec.cl

Secretaria
Ma. Rosa Soto F.
Teléfono: 56 41 2206573
E-mail. marisoto@udec.cl